Download

dữ liệu liên tục cập nhật....

Trang này dùng để download các tài liệu , sơ đồ , hướng dẫn chi tiết cách đấu nối , sử dụng các modul order từ minhdt


hướng dẫn đấu nối module ATS V2.0

Hướng dẫn đấu nối module MDT ATS V3

Hướng dẫn đấu nối module thang tải hàng , thang vận thăngHướng dẫn đấu nối mạch INVERTER SINE


Hướng dẫn đấu nối mạch luân phiên điều hòa , quạt gió


Hướng dẫn đấu nối mạch nạp accu 3 chế độ 12 - 24


Hướng dẫn đấu nối khóa chống trộm xe máy


Hướng dẫn đấu nối khóa chống trộm xe máy V2.0


Hướng dẫn đấu nối mạch Đề máy phát tự động ATS

Hướng dẫn sử dụng module MDT wiless chager


Điều khiển luân phiên điều hòa , quạt gió


Cmos clock 40110 schematicHướng dẫn đấu nối mạch nạp acquy MDT 5 - 200AHướng dẫn đấu nối mạch nạp acquy MDT 5 - 200A V2Hướng dẫn đấu nối mạch nạp acquy 3 giai đoạn 12 - 24VHướng dẫn kết nối và sử dụng module quản lý năng lượng MDT SWITCH MANAGER V2Hướng dẫn sử dụng lồng ấp trứng MDT INCUBATORHướng dẫn đấu nối module chống trộm bằng tia laserHướng dẫn sử dụng module smart lightHướng dẫn đấu nối mạch nạp acquy 24V- 5 - 200A Hướng dẫn đấu nối mạch Khuếch đại & Echo 12V mini 

-------------------------------------------------------------------

Phần mềm cho bộ nạp 89 USB


Willar programmer 


Driver USB- Phần mềm cho sl45- Phần mềm cho mod projector- tiện ích khác


Vẽ mạch online http://www.digikey.com/schemeit


Volt divider calcresistors paralell

Design of Switch Mode Power Supplies

http
://www.makercase.com/
http://www.daycounter.com/Calculators/Sine-Generator-Calculator.phtml

http://www.makercase.com/

0 comments: